หน้านี้มีข้อมูลอธิบายสิทธิของท่านในการเข้าถึง และใช้งานของเว็บไซต์ 855casno

ในส่วนของข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้ กรุณาตรวจสอบที่นโยบายความเป็นส่วนตัว และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตลอดจน นโยบาย และข้อกำหนด และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเกม ตลอดจนโปรโมชั่นต่างๆที่เว็บไซต์ให้บริการ ซึ่งเราได้แจ้ง และใช้อ้างอิงกับนโยบาย ซึ่งคุณได้ตกลง และยอมรับแล้ว

โดยการเล่นเกมของเรา หรือการคลิ๊กที่ปุ่ม "ส่ง" ในขณะที่ลงทำเบียน และ หรือโดยการับรู้ว่าคุณได้อ่านข้อตกลงนี้เมื่อคุณลงทะเบียนตลอดจน นโยบายความเป็นส่วนตัว ที่จะเข้าร่วม คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ และคุณรับรู้ว่าการไม่ปฏิบัติตามตกลงนี้อาจส่งผลให้มีการตัดสิทธิ์ การปิดบัญชี การริบเงินและ หรือการดำเนินการตามกฎหมาย กับคุณตามความเหมาะสม และตามที่ระบุไว้ต่อไปในข้อตกลง

โดยการลงทะเบียนและเข้าสู่เว็บไซต์นี้ ลูกค้าจะถือว่าได้เข้าใจอย่างเต็มที่ และยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขของกฎระเบียบเหล่านี้ กฎเหล่านี้แทนที่ทั้งหมดก่อนหน้านี้ที่ตีพิมพ์ หรือกฎระเบียบทางวาจาทำขึ้นโดยเราและเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือภาคผนวกกับ ภาษาอังกฤษของกฎเหล่านี้ควรจะถือเหนือกว่า

คุณยังต้องรับทราบว่าการเกิดความล้มเหลวของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงนี้อาจทำให้ขาดคุณสมบัติการปิดบัญชี, ริบเงินและ / หรือดำเนินการทางกฎหมายกับคุณตามความเหมาะสมและมีรายละเอียดตามด้านล่างนี้เพิ่มเติมดังน

การเข้าถึงและการใช้งานของ 855casno ให้บริการโดย 855casno จำกัด ในแง่ต่อไปนี้:

 1. การเข้าใช้งานกับ 855casno คุณจะต้องตกลงยอมรับในข้อกำหนด 855casno หากคุณไม่ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดกรุณายุติการเข้าใช้งานกับ 855casno
 2. หาก 855casno มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขคุณจะต้องติดตามและยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวของ 855casno หรือมีข้อขัดแย้งในระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไข 855casno จะแจ้งให้ทราบทางจดหมาย
 3. หากคุณยอมรับที่จะใช้งานกับ 855 คุณจะต้องยอมรับในกฎหมายและห้ามไม่ให้สมาชิกหรือบุคคลอื่นใดก็ตามแทรกแซงฝ่าฝืน 855casno หรือผู้ออกใบอนุญาตและคุณตกลงจะไม่ขัดขวางแ

ข้อมูล / ทรัพย์สินทางปัญญา

 • 855casno รับอนุญาตและควบคุมการทำงานจึงออนไลน์สปอร์ตและคาสิโนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระดับโลกภายใต้ใบอนุญาตจากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ขณะที่มีจุดมุ่งหมายที่ออนไลน์กีฬาและคาสิโนจะดำเนินงานภายใต้ (ใบอนุญาตของ 855casno) 855casno ขอสงวนสิทธิ์ในการสลับใด ๆ ของการดำเนินงานของธุรกิจเพื่ออำนาจอีกเมื่อใดก็ได
 • ในส่วนหัวข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน 855casno เราถือว่าคณได้ตกลง และยอมรับที่จะไม่ทำการใดๆ ที่ละเมิดกฎหมายใช้ซอฟต์แวร์ของ 855casno หรือการเข้าใช้งานของ 855casno ตลอดจนอุปกรณ์ และการให้บริการต่างๆที่ระบุไว
 • คุณตกลง และยอมรับว่าเว็บไซต์ที่ทำคุณสามารถเข้าถึงเป็นส่วนหนึ่งของบริการและเป็นสมบัติของ 855casno และ / หรือใบอนุญาตของเราและที่คุณไม่ได้รับสิทธิใด ๆ ในเว็บไซต์ เว็บไซต์ 855casno ได้รับใบอนุญาตให้กับคุณโดย 855casno ของใช้ส่วนตัวของเอกชน
 • 855casno จะไม่รับผิดชอบในความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความทันสมัยของบริการข้อมูลที่จัดไว้ให้ เช่นผลการแข่งขันที่มีอยู่ในเว็บไซต์ 855casno เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทจะไม่มีความรับผิดต่อความแม่นยำของผลคะแนนสด สถิติ และผลในระหว่างการแข่งขัน ในการเดิมพันระหว่างแข่งขัน
 • 855casno ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการตลอดเวลาหากคุณมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์การให้บริการ หากเราพบว่าคุณไม่อยู่ในเกณฑ์การให้บริการ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการให้บริการ หรือยกเลิกบัญชีของคุณทั้งหมด เป็นการชั่วคราว หรือถาวร เพื่อให้มั่นใจว่าเราไม่ได้ละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการลูกค้าที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • คุณตกลง และยอมรับว่า ซอฟต์แวร์ ไฟล์ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นใดก็ตามที่จำเป็นในการติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อใช้งานคุณจะต้องไม่:
  1. การก๊อปปี้ หรือทำสำเนาเปลี่ยนแปลง คัดลอก เก็บข้อมูล จัดพิมพ์ ถ่ายทอด หรือแปลซอฟต์แวร์ หรือทำการดัดแปลงการใช้งานของซอฟท์แวร์ หรืออื่น
  2. เราขอสงวนสิทธิไม่มีการขายให้เช่า ,ซื้อ หรืออนัญาต หรือการกระทำใดๆที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
  3. ทำซอฟต์แวร์เพื่อการบริการ กับบุคคลภายนอก หรือเว็บไซต์ บริการออนไลน์ หรือระบบเครือข่าย
  4. ใช้ซอฟต์แวร์โดยละเมิดข้อหวงห้ามตามกฎหมาย หรือข้อกำหนด
 • (นอกเหนือจากข้อกำหนดดังกล่าวที่ "ไม่อนุญาตให้ใช้")
 • คุณตกลงที่จะไม่ก่อความเสียหายแก่บริษัท พนักงานของบริษัท เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ออกใบอนุญาต บริษัทในเครือ และบริษัทสาขา และในส่วนที่ไม่อนุญาตให้ใช้ หากมีคุณจะต้องแจ้งให้ 855casno ทราบทันที หากมีการละเมิดดังกล่าง 855casno ตอบแทนในส่วนที่คุณเป็นผู้แจ้งรายละเอียด
 • 855casno เป็นเจ้าของหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตในเครืองหมายการค้า บริการ และชื่อที่ใช้โดย 855casno บนเว็บไซต์ตลอดจน (เครื่องหมาย) 855casno หรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตในเครื่องหมายการค้า และ/ หรือมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าบนเว็บไซต์ รวมถึงลิขสิทธิ์ สิทธิ์บัตร การออกแบบที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ซอฟต์แวร์ ซอร์สโค้ด ข้อกำหนดเฉพาะ แม่แบบ กราฟิก โลโก้ใดก็ตาม หรือสิทธิ์ใดก็ตามที่มีอยู่ ที่เป็นของ 855casno หรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตในเครื่องหมายการค้า และ/ หรือมีใบอนุญาตถูกตัองตามกฎหมายการค้าบนเว็บไซต์ ด้วยเหตุนี้คุณจะต้องยอมรับ และเข้าใจในการใช้บริการ และแน่ใจว่าไม่ละเมิดกฎดังกล่าว 855casno จะดำเนินการตามกฎหมายแก้ไขตามกฎหมายจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตในการดำเนินคดี กับ (กลุ่ม) บุคคล หรือ(กลุ่ม) บริษัท ที่แทรกแซง ฝ่าฝืน หรือละเมิด หรือพยายามแทรกแซง ฝ่าฝืน หรือละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์ 855casno

การปรับเปลี่ยน และข้อตกลง

 • คุณเข้าใจอย่างครบถ้วน และตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ทั้งหมด และตามข้อตกลงที่มีการปรับเปลี่ยน และ /หรือแก้ไขโดย 855casno เป็นครั้งคราว 855casno อาจแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยจะประกาศข้อตกลงที่ปรับเปลี่ยนแล้วลงในหน้าของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง หรือบริเวณใดก็ตามที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการ หากเราทำการที่เปลี่ยนแปลงที่สำคัญในข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้ เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คุณทราบ (เช่น โดยการวางประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในตำแหน่งที่เห็นเด่นชัดในเว็บไซต์ พร้อมกับข้อกำ และเงื่อนไขที่เปลี่ยนแล้ว) คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อกำหนด และเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเห็นด้วยกับข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าว และการใช้งานเว็บไซต์ของคุณต่อไปจะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดก็ตามของข้อกำหนด และเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัว
 • การเดิมพันใดก็ตามที่วางก่อนเวลาของการเปลี่ยนแปลง และการแจ้งข้อกำหนด และเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่มีอยู่ก่อน การเดิมพันใดก็ตามที่วางหลังเวลาของการเปลี่ยนแปลง และการแจ้งข้อกำหนด และเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่เปลี่ยแปลง หากมีการปรับเปลี่ยนใดก็ตามที่คุณไม่สามารถยอมรับได้ วิธีเดียวที่สามารถช่วยคุณได้ก็คือการยกเลิกข้อตกลงน

เงื่อนไขทั่วไปของการใช้งาน – คุณเป็นผู้รับผิดชอบ และรับประกัน

 • เพื่อเป็นเงื่อนไขของการใช้บริการ คุณรับประกันและรับรองว่าคุณจะไม่ใช้หรือการเข้าถึงเวบไซต์ บริการ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามที่มิชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้กฎหมายใดก็ตามที่สามารถนำมาบังคับใช้ได้กับคุณ หรือที่ห้ามโดย หรือเป็นการละเมิดข้อตกลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (และนอกเหนือจากการแสดงออก และการรับประกันอื่นๆ ทั้งหมดที่กำหนดในข้อตกลง) คุณรับประกัน และรับรองตามเงื่อนไขของการใช้งานบริการว่า:
  1. คุณไม่ถูกจำกัดโดยกฎหมายที่มีขอบเขตจำกัด
  2. คุณกำลังกระทำการด้วยทางกฎหมายของคุณเอง และไม่อยู่ในนามของบุคคล หรือบริษัทอื่น
  3. คุณเห็นด้วย และยอมรับในความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งหมด
  4. คุณไม่ได้ถูกพิจารณา หรือถูกจัดกลุ่มให้เป็น ผู้ที่ถูกบังคับให้เป็นนักพนัน
  5. คุณมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และการกระทำดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายที่สามารถนำมาบังคับใช้ในเขตอำนาจกฎหมายจากสถานที่ ที่คุณเชื่อมต่อ
  6. คุณมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบด้วยกฎหมายในการให้บริการในแต่ล่ะเขตอำนาจ
  7. คุณไม่ใช่พนักงาน และ/ หรือญาติของพนักงานของ 855casno และนิติบุคคลใดๆ หรือมีความเกี่ยวกับ 855casno
  8. หากคุณอยู่ภายใต้การว่าจ้างงานของ 855casno (และนิติบุคคลใดๆหรือที่เกี่ยวข้องกับ 855casno ) และ/ หรือญาติของอดีตพนักงานของ 855casno (และนิติบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 855casno) ซึ่งการจ้างงานดังกล่าวได้หยุดลงเกินกว่า 6 เดือนที่ผ่านมา
  9. คุณเห็นด้วย และยอมรับในกรณีที่จะต้องเตรียมเอกสาร และรายละเอียดของตัวคุณเอง (รวมถึงธุรกรรมทางการเงิน) เพื่อจุดประสงค์ในการใช้บริการ เราจะควบคุมข้อมูลดังกล่าวตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในส่วนของ นโยบายความเป็นส่วนตัว
  10. คุณต้องรับผิดชอบต่อการภาษีใด ๆ ซึ่งอาจจะจ่ายชำระโดยเงินที่ได้มาจ่ายให้กับคุณ
  11. คุณกำลังใช้งาน แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณเอง คุณได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะเดิมพันเพื่อความบันเทิงส่วนบุคคลของคุณ
  12. คุณรับรู้ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการสูญเสียเงิน ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ 855casno ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบกรณีมีการเสียเดิมพัน
  13. เงินฝากของคุณไม่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือทางอาญา
  14. คุณจะไม่ดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทางอาญาหรือ ผ่านบัญชีที่เปิดกับเรา และคุณจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเดิมพันของท่านและบริการสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ ภายใต้กฎหมายใด ๆ สามารถใช้งานได้ให้คุณหรือให้เรา
  15. คุณตกลงว่าจะเก็บชื่อบัญชี และรหัสผ่านของคุณไว้เป็นความลับ และเป็นส่วนตัว และไม่อนุญาตให้ใครก็ตามใช้ ถ้าคุณวางไว้ผิดที่ ลืม หรือทำชื่อบัญชี หรือรหัสผ่านของคุณหาย คุณควรแจ้งแผนกบริการลูกค้าของเราโดยทันที โดยเราจะจัดส่งรายละเอียดการรักษาความปลอดภัยไปให้คุณ
  16. คุณต้องเก็บรักษารายละเอียดในการเข้าสู่ระบบ และบัญชีของคุณให้เป็นความลับ การเดิมพันใดก็ตามที่ทำใน 855casno ซึ่งมีการใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านจะถือว่ามีความถูกต้องสมบูรณ
  17. คุณจะไม่ดำเนินการหรือใช้บริการ เว็บไซต์ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลในทางใดทางหนึ่งที่อาจแทรกแซงประสิทธิ์ภาพในการใช้บริการ และเว็บไซต์ของผู้ใช้รายอื่น
  18. คุณจะต้องไม่ชักชวน หรือพยายามติดต่อ และให้ข้อมูลกับผู้ใช้บริการรายอื่น
  19. คุณจะต้องไม่อัพโหลดหรือสร้างโปรแกรมใด ๆ ไฟลืหรือข้อมูลที่มีไวรัสที่มีผลต่อการทำงานของระบบและโปรแกรมของเราตลอดจนเครื่องมือซอฟต์แวร์บริการและ / หรือเว็บไซต
  20. คุณจะต้องไม่ทำการปรับเปลี่ยน ดัดแปลง หรือแก้ไข หรือกระทำการใดๆก็ตามที่มีผลต่อซอฟต์แวร
  21. คุณจะต้องไม่ใช้เครื่องมือ กลไล ระบบเครือข่าย ซอฟต์แวร์ ชุดคำสั่ง หรือวิธีอื่นๆ (รวมถึงการเข้าร่วมในบริการที่กล่าวมาทั้งหมด) หรือแทรกแซง หรือพยายามแทรกแซง ฟังก์ชัน บริการเครื่องมือ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลข่าวสาร และการเสนออื่น ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ และเครื่องมือ
  22. คุณจะต้องไม่ให้ หรือส่งข้อมูลผ่านซอฟต์แวร์ หรือเครื่องมือไปยีงบุคคลอื่นด้วยกิจกรรมที่ไม่เหมาสม การรบกวน หมิ่นประมาท, คุกคาม, ข่มขู่, กล่าวร้าย, ทำให้เสียหาย, อนาจาร, หยาบคาย, ยั่วยุ, เหยียดหยาม หรือเรื่องที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ, ลามก, หรือ ดูหมิ่น หรือความเชื่อ หรือหยาบคายในทางใดทางหนึ่ง หรือมิชอบด้วยกฎหมาย, ทางเราจะดำเนินการเยียวยาแก้ไขตามกฎหมายจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตในการดำเนินคดี กับ (กลุ่ม) บุคคล หรือ (กลุ่ม) บริษัท ที่แทรกแซง ฝ่าฝืน หรือละเมิด หรือพยายามแทรกแซง ฝ่าฝืน หรือละเมิดสิทธิ์ในข้อความดังกล่าวข้างต้น
  23. คุณจะต้องไม่เข้าร่วม และ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง, สำรวจ, โต้แย้ง, ส่งจดหมายลูกโซ่, ส่งข้อความขยะ หรือสแปมเมล์ และ หรือต้องไม่เข้าร่วมการชักชวนใด ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน มายัง 855casno
  24. คุณจะต้องเปิดบัญชีเพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น หากเราพบว่าคุณมีบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี 855casno จะทำการปิดบัญชีใด บัญชีหนึ่งที่คุณไม่ต้องการทำธุรกรรม หรือไม่มีการทำธุรกรรมใดๆ
 • ภายใต้เงื่อนไขทั่วไปของการใช้งาน หากเราพบว่าคุณมีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมขัดต่อกฎหมาย หรือถ้าพบว่าเงินที่ได้มาอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย 855casno ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่มีการอธิบาย หรือแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

การลงทะเบียนบัญชี

 • คุณจำเป็นต้องกรอกใบสมัครเพื่อเปิดบัญชี และเป็นสมาชิกดังที่กำหนดไว้ในเว็บไซต
 • คุณรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้ขณะลงทะเบียนเป็นจริง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน (รวมถึงรายละเอียดธุรกรรมทางการเงินทั้งหมด) และคุณยอมรับเพิ่มเติมอีกว่าจะปรับปรุงข้อมูลนี้ตามความจำเป็นเพื่อทำให้ข้อมูลของคุณเป็นจริง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เราจะควบคุมข้อมูลดังกล่าวตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในส่วนของ นโยบายความเป็นส่วนตัว
 • บัญชีของคุณต้องตรงกับชื่อจริง และชือตามกฎหมายรวมทั้งตัวตนของคุณ และชื่อในการลงทะเบียนของคุณต้องตรงกับชื่อที่ปรากฎบนบัตรเครดิต หรือบัญชีการชำระเงินอื่นที่ใช้เพื่อฝากเงินหรือรับเงินในบัญชีของคุณ หากมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดข้อมูลของคุณ คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบโดยทันที ในการยืนยันชื่อ และที่อยู่ของคุณ
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนของคุณโดยไม่ต้องผ่านการเห็นชอบจากคุณ หรือโดยไม่ต้องกำหนดเหตุผลใดก็ตามในการปฏิเสธการลงทะเบียน และโดยไม่มีความรับผิดต่อคุณ หากพบว่ารายละเอียดการลงทะเบียน ณ จุดใดก็ตามไม่ถูกต้อง นำไปสู่ความเข้าใจ หรือไม่สมบูรณ์ 855 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชี ส่งคืนเงินที่ฝากไว้ไปยังบัญชีเงินเดิม แต่ยกเลิกการวางเดิมพันใดก็ตาม

ข้อกำหนดการยอมรับเงินเดิมพัน

 1. เดิมพันทั้งหมดที่ทำกับเว็บไซต์ 855casno จะอยู่ภายใต้กติกาของเกมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำไปใช้ได้กับแต่ละเกมการแข่งขัน และกับข้อตกลงน
 2. 855casno ไม่อาจรับผิดชอบต่อการพิมพ์ผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ใดก็ตามในการโพสต์ราคาต่อรองนอกเหนือไปจากที่ตั้งใจไว้ ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดผิดพลาดนี้ขึ้น 855casno ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเดิมพัน (การวางเงินเดิมพัน) ใดๆที่ได้รับผลกระทบ
 3. แม้จะมีบทบัญญัติอื่นใดในข้อตกลง 855casno ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดิมพันใดๆ ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดโดยไม่ต้องมีคำชี้แจง หรืออธิบายล่วงหน้า
 4. เฉพาะเดิมพันที่ทำผ่านอินเทอร์เน็ต และ /หรือ "อุปกรณ์" ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้เท่านั้นที่จะได้รับการยอมรับ การเดิมพันรูปแบบอื่นใดก็ตาม (ไม่ว่าจะเป็นทางไปรษณีย์ อีเมล์ แฟกซ์ หรืออื่นๆ) จะไม่ได้รับการยอมรับ และเมื่อได้รับจะถือเป็นโมฆะ ไม่ว่าผลจะเป็นเช่นไรก็ตาม การเดิมพันจะมีผลก็ต่อเมื่อได้ป้อนชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอย่างถูกต้อง โดยมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีของคุณอย่างเพียวพอ และลูกค้าได้รับการยืนยันจากเราว่าได้รับเงินเดิมพันแล้วจะถือว่าการเดิมพันมีผลเมื่อข้อความการยืนยันปรากฎขึ้นบนหน้าจอ
 5. การเดิมพันจะถูกต้องต่อเมื่อในกรณีที่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับการป้อนอย่างถูกต้องกับเงินที่มีเพียงพอในบัญชีของคุณและคุณได้รับการยืนยันจากเราว่าทางออกที่ได้รับ ทางออกที่จะถือว่าถูกตรวจสอบเมื่อข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
 6. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการทำธุรกรรมทั้งหมดในการเดิมพัน ภายใต้ ชื่อผู้ใช้ชื่อ รหัสผ่าน ( หรือสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด) อ้างอิงไปถึงการทำธุรกรรมทั้งหมดภายใต้ชื่อคุณ
 7. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบว่ารายละเอียดการเดิมพันของคุณถูกต้อง เมื่อได้วางเดิมพันของคุณ และการยอมรับเดิมพันได้รับการยืนยันแล้วจากทางบริษัท การเดิมพันดังกล่าวจะไม่สามารถยกเลิก เรียกคืนหรือเปลี่ยนแปลงได้ และจะถือว่าเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ที่อ้างอิงไปถึงเดิมพันที่คุณวาง
 8. การเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกในระบบของ 855casno ทุกธุรกรรมตลอดเวลา
 9. การเดิมพันทั้งหมดจะถูกตัดสินใจโดย 855casno.com และแสดงผลจากเราถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. คุณรับรู้ และยอมรับว่าในเรื่องที่เกี่ยวกับการเดิมพัน และธุรกรรมใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกัน การตัดสินใจของ 855casno ถือเป็นสิ้นสุด
 11. คุณยอมรับ และตกลงอย่างเต็มที่ว่าซอฟต์แวร์สร้างหมายเลขสุ่ม ( "RNG" )จะเป็นตัวกำหนดการสับไพ่ และการแจกไพ่รวมทั้งเหตุการณ์อื่นๆ ที่สร้างขึ้นโดยการสุ่มอื่นที่จำเป็นในการเล่นเกม
 12. คุณยอมรับ และเห็นด้วยกับเราว่าระบบเว็บไซต์อาจจะมีการขาดการเชื่อมต่อ ทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการวางเดิมพันผิด การวางเดิมพันทั้งหมดจะบันทึกด้วยระบบของเรา หากคุณมีข้อสงสัยว่าเดิมพันของคุณวางเรียบร้อย หรือไม่ กรุณาติดต่อได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทจะไม่รับผิดชอบกับประกาศ หรือ ราคาที่ไม่ได้มาจากเว็บไซต์
นโยบายความเป็นส่วนตัว คำถามที่พบบ่อย รับผิดชอบในการเดิมพัน
Copyright © 2013 855Casino. ขอสงวนสิทธิทั้งหมด.