Thông tin cá nhân của tôi có an toàn không?

 • 855casino sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn với bất cứ bên thứ 3 nào trừ khi được yêu cầu theo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Tôi có phải mất phí gì không khi tôi đặt cọc hoặc rút tiền từ tài khoản 855casino của tôi?

 • Vì lợi ích của khách hàng , chúng tôi luôn cố gắng để các quý khách không bị tính phí ngân hàng. Chúng tôi sẽ không tính phí khi quý khách gửi tiền hoặc rút tiền từ tài khoản 855casino – trừ phi chúng tôi đặt biệt cảnh báo quý khách trước rằng, phương pháp cụ thể mà quý khách yêu cầu sẽ phải thanh toán một khoản phí vượt mức

Số tiền cược tối thiểu của 855casino là bao nhiêu?

 • Tiền tệ Số tiền cược tối thiểu
  EUR 1
  RMB 1
  USD 1
  THB 10
  IDR 5
  VND 10.000
Privacy Policy Help / FAQ Responsible
Copyright © 2013 855Casino. All rights reserved.