Riêng tư của bạn trên mạng là rất quan trọng để 855casino và chủ sở hữu và điều hành của mình, 855casino có giới hạn. Chúng tôi cam kết duy trì tính bảo mật của các thông tin cá nhân được thu thập do chúng tôi để cho phép bạn thưởng thức chơi trực tuyến tại 855casino.

Tuyên bố sau đây giải thích chính sách của chúng tôi về thông tin cá nhân chúng tôi thu thập về bạn

 1. Giới thiệu
 2. Những thông tin được thu nhận và cho mục đích gì?
 3. Lượt truy cập
 4. Tính bí mật
 5. Sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn
 6. bảo đảm Giữ dữ liệu của bạn
 7. Giới hạn của bí mật
 8. Ai nhận được thông tin của bạn?
 9. Theo dõi
 10. Truy cập thông tin cá nhân của bạn và quyền lợi của bạn
 11. Tiếp thị và chọn ra
 12. Cookies
 13. Đồng ý Chính sách riêng tư

GIỚI THIỆU

 • Trang web này được mang đến cho bạn bởi 855casino giới hạn. Chúng tôi đưa sự riêng tư của người sử dụng trang web chúng tôi rất nghiêm túc. Chúng tôi muốn dịch vụ của chúng tôi là môi trường an toàn và thú vị cho các đối tượng của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu bạn đọc Qui Định về Sự Riêng Tư này ("Chính sách") cẩn thận vì nó có chứa một số thông tin về cách chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Để cung cấp cho bạn đầy đủ các dịch vụ, chúng tôi đôi khi cần thiết để thu thập thông tin về bạn. Chính sách này bao gồm việc sử dụng thông tin cá nhân được thu thập khi bạn sử dụng 855casino. Chính sách này cũng cung cấp cho bạn thông tin về cookie.
 • Theo thời gian, bạn có thể yêu cầu gửi thông tin cá nhân về bản thân (ví dụ như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số lượng thành viên, điện thoại hoặc số điện thoại di động, ngày tháng năm sinh hoặc các chi tiết thanh toán) để sử dụng dịch vụ và trang web. Bất cứ khi nào bạn cung cấp thông tin cá nhân như vậy, chúng tôi sẽ xử lý thông tin đó phù hợp với chính sách này. Khi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ hành động theo quy định của pháp luật hiện hành và sẽ nhằm mục đích để đáp ứng hiện nay thực hành tốt nhất.
 • Chúng tôi cũng có thể theo dõi việc sử dụng của bạn trên website này. Điều này có thể bao gồm theo dõi bao nhiêu lần bạn truy cập, các trang mà bạn đi, và các tên miền có nguồn gốc của dịch vụ qua internet của người dùng cung cấp. Thông tin này giúp chúng ta xây dựng một hồ sơ cá nhân của người dùng của chúng tôi. Một số dữ liệu này sẽ được tổng hợp hoặc thống kê, có nghĩa là chúng ta sẽ không thể để xác định cá nhân bạn.

NHỮNG THÔNG TIN ĐƯỢC THU THẬP VÀ NHỮNG MỤC ĐÍCH

 • Là một phần của quá trình mở tài khoản 855casino, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi với thông tin cá nhân nhất định, bao gồm tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ e-mail và mật khẩu cũng như để xác nhận rằng bạn là ít nhất là 18 tuổi hoặc lớn hơn khu vực pháp lý, trong đó, tuổi tối thiểu để sử dụng các dịch vụ 855casino lớn hơn 18. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xác nhận các giao dịch tài chính khác nhau, để thỉnh thoảng gửi cho bạn các sự kiện và tin tức thông tin để cung cấp cho bạn với các dịch vụ hỗ trợ khách hàng và cung cấp một dịch vụ chơi game đầy đủ và hiệu quả. Nếu thời gian trong các bản tin được gửi đi và bạn không còn muốn nhận bản tin của chúng tôi, bạn có thể lựa chọn nhận được bằng cách làm theo các hướng dẫn bao gồm trong mỗi bản tin. Tên bạn đăng ký phải là của bạn. Ngoài ra, nó là rất quan trọng mà bạn hoàn thành các chi tiết tài khoản với thông tin hợp lệ, vì nó sẽ được sử dụng trong quá trình chứng thực giao dịch tài chính và mục đích nói trên khác.
 • Người chơi có thể thay đổi chi tiết tài khoản bằng cách chọn một tùy chọn tài khoản trong trang web.

TRUY CẬP THÔNG TIN

 • Trong quá trình của bất kỳ chuyến thăm vào trang web các trang web mà bạn nhìn thấy, cùng với một tập tin văn bản ngắn được gọi là 1 "cookie" được tải về máy tính của bạn. Nhiều trang web làm điều này, bởi vì các tập tin cookie cho phép các nhà xuất bản trang web để làm những việc hữu ích như tìm hiểu xem máy tính (và có thể nó người sử dụng) đã truy cập các trang web trước.
 • 855casino sử dụng cookie và thu thập địa chỉ IP. Thông tin được cung cấp bởi các tập tin cookie và địa chỉ IP có thể giúp chúng tôi để cung cấp cho bạn một trải nghiệm người dùng trực tuyến tốt hơn và giúp chúng ta phân tích hồ sơ cá nhân của khách truy cập của chúng tôi. Thông tin này không được sử dụng để phát triển một hồ sơ cá nhân của bạn và các tập tin đăng nhập thường xuyên được thanh lọc.

BẢO MẬT

 • 855casino cam kết nỗ lực đáng kể để bảo vệ bí mật của bạn, danh tính, sở thích và các thông tin khác, nó đã thu thập được về bạn và chúng tôi sẽ không cố ý cho phép truy cập vào thông tin này cho bất cứ ai bên ngoài 855casino, khác với cách thức đã được mô tả trong Chính sách này.
 • Tất cả các nhân viên 855casino được yêu cầu thực hiện theo các điều khoản của chính sách này. Chính sách này cung cấp cho nhân viên bắt buộc để giữ cho thông tin của bạn bảo mật nghiêm ngặt. Nghĩa vụ này tiếp tục một lần một nhân viên đã để lại 855casino.
 • Bạn cũng nên làm một phần của bạn trong việc bảo vệ thông tin của bạn. 855casino mật khẩu Người Chơi của bạn là bí mật và chúng tôi khuyên bạn không tiết lộ nó cho bất cứ ai hoặc cho phép người khác để khám phá nó.

SỬ DỤNG VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

 • Khi bạn cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân cho 855casino chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý về phía bạn trong cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó. Chúng tôi phải thu thập các thông tin một cách công bằng, đó là, chúng ta phải giải thích làm thế nào chúng tôi sẽ sử dụng nó (xem thông báo trên các trang web cụ thể cho bạn biết lý do tại sao chúng tôi yêu cầu thông tin) và cho bạn biết nếu chúng ta muốn vượt qua các thông tin trên cho bất cứ ai khác.
 • bao gồm mục đích mà chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn:
  • để giúp chúng tôi xác định bạn và bất kỳ tài khoản nào mà bạn nắm giữ với chúng tôi
  • mục đích quản lý dịch vụ
  • phân tích thống kê
  • thị trường - xem " thị trường và lựa chọn" sau đây
  • phòng chống gian lận và phát hiện
  • thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi trang web này hoặc dịch vụ của chúng tôi mà có thể ảnh hưởng tới bạn
  • bảo đảm rà soát trước
  • nâng cao dịch vụ của chúng tôi ..
 • Bạn sẽ có cơ hội để giữ lại hoặc rút lại chấp thuận cho sử dụng của bạn như chi tiết sau đây.
 • Chúng tôi có thể liên hệ với bạn:
  • trong mối quan hệ với các chức năng của bất kỳ dịch vụ nào bạn đã đăng ký để đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ cho bạn
  • nơi mà bạn đã chọn để nhận thư thêm
  • mời các bạn tham gia trong các cuộc điều tra về các dịch vụ của chúng tôi (tham gia luôn luôn là tình nguyện)
  • cho mục đích quảng cáo, nơi bạn đã cụ thể đồng ý điều này (xem bên dưới)
 • Chúng tôi sẽ giữ bí mật thông tin của bạn ngoại trừ việc tiết lộ là yêu cầu hoặc được phép theo quy định của pháp luật (ví dụ các cơ quan chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật hoặc như mô tả dưới đây có nội dung gây khó chịu hoặc không thích hợp trên trang web) hoặc như mô tả dưới đây trong quan hệ với các đối tác kinh doanh của chúng tôi. Nói chung chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin của bạn trong 855casino, tuy nhiên đôi khi chúng tôi có thể sử dụng các bên thứ ba để xử lý thông tin của bạn (ví dụ như các nhà cung cấp web hosting, dịch vụ bảo trì, bảo đảm, cơ quan tín dụng và rủi ro rà soát trước). Trong phạm vi mà các bên thứ ba đó là bộ xử lý dữ liệu, chúng tôi sẽ yêu cầu các bên thứ ba tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của chúng tôi và chúng tôi sẽ yêu cầu họ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích kinh doanh riêng của họ.
 • Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với đối tác kinh doanh của chúng tôi cho các mục đích quảng cáo như chi tiết dưới đây.
 • Trường hợp chúng tôi hợp lý tin rằng bạn đang hoặc có thể là vi phạm của bất kỳ của pháp luật chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thông báo cho các bên thứ ba như cơ sở sử dụng lao động giáo dục của bạn, hoặc cơ quan thực thi pháp luật về nội dung và hành vi của bạn có liên quan.
 • Chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của bạn trên hệ thống của chúng tôi cho đến khi bạn sử dụng dịch vụ mà bạn yêu cầu, và loại bỏ nó trong trường hợp rằng mục đích đã được đáp ứng, hoặc, trong trường hợp của các thành viên 855casino bạn không còn muốn tiếp tục đăng ký của bạn là một thành viên 855casino. Vì lý do an toàn, tuy nhiên, chúng tôi có thể lưu trữ dữ liệu bảng điểm nhắn tin (bao gồm cả nội dung tin nhắn, tên thành viên, thời gian và ngày tháng) phát sinh từ việc sử dụng của 855casino cho một khoảng thời gian 12 tháng. Trường hợp thông tin cá nhân được tổ chức cho những người chưa đăng ký, nhưng đã tham gia trong các dịch vụ 855casino khác (ví dụ như các cuộc thi), thông tin đó sẽ được tổ chức miễn là cần thiết để đảm bảo rằng dịch vụ được hoạt động trôi chảy.
 • Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng tất cả các thông tin cá nhân cung cấp được giữ an toàn.

GIỮ DỮ LIỆU CỦA BẠN an toàn

 • Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, ví dụ:
  • truy cập vào tài khoản của bạn được kiểm soát bằng mật khẩu và tên người dùng đó là duy nhất với bạn
  • Chúng ta cất giữ dữ liệu cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn
 • Trong khi chúng tôi sẽ sử dụng tất cả những nỗ lực hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, bạn thừa nhận rằng việc sử dụng của Internet là không hoàn toàn an toàn và lý do này chúng tôi không thể đảm bảo sự bảo mật hoặc tính toàn vẹn của bất kỳ dữ liệu cá nhân đó được chuyển giao từ bạn hoặc cho bạn thông qua mạng Internet.

Giới hạn bí mật

 • Do môi trường pháp lý, quy định và an toàn hiện tại, 855casino có thể được yêu cầu, trong những hoàn cảnh nhất định, để tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân về Người chơi của chúng tôi. 855casino sẽ sử dụng tốt nhất những nỗ lực hợp lý để hạn chế công bố thông tin như sau:
  • 855casino tin trong đức tin tốt rằng nó là cần thiết để làm như vậy để đáp ứng với một lệnh, trát đòi hầu tòa hoặc quá trình hợp pháp khác;
  • Hợp lý cần thiết để xác định, liên hệ, mang hành động pháp lý chống lại các cá nhân hoặc tổ chức bảo tồn và / hoặc thực thi các quyền 855casino.
 • Hơn nữa, chúng ta, và bạn ủy quyền cho chúng tôi, tiết lộ nhận dạng của bạn, tên, địa chỉ đường phố, thành phố, mã bưu điện, quốc gia, số điện thoại, e-mail, và công ty cho các đại lý của bên thứ ba của 855casino như chúng ta, tùy theo quyết định của chúng tôi,tin cần thiết hoặc thích hợp trong kết nối với một cuộc điều tra gian lận, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền hoặc các hoạt động trái pháp luật hoặc hoạt động có thể tiếp xúc với chúng tôi về pháp lý.

AI ĐƯỢC THÔNG TIN CỦA BẠN?

 • Ngoài ra để tiết lộ thông tin yêu cầu hợp pháp như giải thích ở trên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho nhân viên của chúng tôi, nhân viên của các công ty khác có liên quan hoặc liên kết với 855casino và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi trong sự tôn trọng của bạn là một người sử dụng 855casino (bao gồm nhưng không giới hạn, tín dụng, bảo mật và nguy cơ rà soát trước các cơ quan). Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể kiểm tra bất kỳ chi tiết chúng tôi tiết lộ với bất kỳ cơ sở dữ liệu (công lập hoặc tư nhân) mà họ có thể truy cập và sẽ lưu giữ hồ sơ kiểm tra đó.
 • Chúng tôi cũng có thể có được thông tin cá nhân về bạn từ các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể xử lý, sử dụng, ghi lại và tiết vụ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, hoặc chúng tôi nhận được từ các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và dữ liệu cá nhân có thể được ghi lại bởi chúng tôi hoặc họ.Chúng tôi có quyền, dựa trên thông tin chúng tôi nhận được từ bạn hoặc có được từ các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đình chỉ hoặc đóng tài khoản thành viên 855casino của bạn tại bất kỳ thời điểm nào.

KIỂM TRA

 • Chúng tôi có thể theo dõi và ghi lại các thông tin liên lạc với bạn (chẳng hạn như cuộc trò chuyện điện thoại và email) cho mục đích đảm bảo chất lượng, phòng chống gian lận và tuân thủ.

TRUY CẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ QUYỀN LỢI CỦA BẠN

 • Bạn có quyền yêu cầu một bản sao của các thông tin cá nhân chúng tôi có về quý vị và bất kỳ không chính xác sửa chữa. Lệ phí cho các yêu cầu thông tin hiện nay là USD 10.
 • Xin vui lòng yêu cầu địa chỉ cho nhân viên bảo vệ dữ liệu, 855casino Bạn cần:
  • đặt yêu cầu bằng văn bản
  • tính bằng chứng về danh tính và địa chỉ của bạn (ví dụ như một bản sao công chứng giấy phép lái xe hoặc hộ chiếu của bạn và một tiện ích gần đây hoặc hóa đơn thẻ tín dụng)
  • kèm theo một chi phiếu với tổng số tiền của USD10 trả 855casino giới hạn
  • xác định các dữ liệu cá nhân mà bạn muốn truy cập vào, bao gồm bất kỳ tài khoản hoặc số tham chiếu nếu có.
 • Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi sửa chữa bất kỳ sai sót trong dữ liệu của bạn miễn phí. Nếu bạn muốn thực hiện quyền này, bạn nên:
  • đặt yêu cầu bằng văn bản
  • cung cấp cho chúng tôi với đầy đủ thông tin để nhận dạng bạn (ví dụ như số tài khoản, tên người dùng, chi tiết đăng ký)
  • xác định các thông tin đó là không chính xác và những gì nó cần được thay thế bằng.
 • Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp. Nếu bạn muốn thực hiện quyền này, bạn nên:
  • yêu cầu của bạn trong văn bản (một email đơn giản chỉ với một tiêu đề nói "ngừng đăng ký" là chấp nhận được
  • cung cấp cho chúng tôi với đầy đủ thông tin để xác định bạn (ví dụ như số tài khoản, tên người dùng, chi tiết đăng ký)
 • Nếu phản đối của bạn là không chỉ đạo tiếp thị nói chung, nhưng chỉ đạo tiếp thị một kênh cụ thể (ví dụ như email hoặc điện thoại) xác định các kênh mà bạn đang phản đối.

Thị trường và chọn RA

 • Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các tổ chức đối tác kinh doanh của chúng tôi là ai và chúng tôi hoặc họ có thể liên lạc với bạn, trừ khi bạn đã yêu cầu chúng tôi hoặc họ không làm như vậy, bởi mail, điện thoại, văn bản SMS, fax, email hoặc các phương tiện sẵn có khác của truyền thông về sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi hoặc các khuyến mại đặc biệt.
 • Nếu bạn không muốn nhận bất kỳ thông tin liên lạc thị trường thêm của chúng tôi, bạn có thể chọn không tham gia bất cứ lúc nào. Xem thêm "truy cập thông tin cá nhân của bạn và quyền lợi của bạn" ở trên.

COOKIE

 • Chúng tôi có thể gửi cho bạn một cookie tạm thời khi bạn truy cập trang web www.855casino.org. Một cookie là một chuỗi văn bản duy nhất của thông tin mà chúng tôi đặt trong tập tin cookie của máy tính của bạn để chúng tôi có thể nhớ bạn là ai khi bạn vào lại trang web của trang web. Chúng tôi có thể sử dụng các dữ liệu được tạo ra từ cookie để biên dịch dữ liệu thống kê về việc sử dụng của bạn của trang web của chúng tôi. Bạn không bắt buộc phải chấp nhận cookie từ chúng tôi và bạn có khả năng chấp nhận hoặc từ chối cookie bằng cách thay đổi các thiết lập trong trình duyệt của bạn.

PHÉP CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

 • Bằng cách mở một tài khoản với 855casino, bạn đồng ý với các điều khoản của chính sách này. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật chính sách này và do đó chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem xét. Nếu chúng ta thay đổi chính sách của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi những thay đổi trên trang này. Bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ 855casino sẽ được coi là sự chấp nhận các điều khoản cập nhật hoặc sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi, bạn nên ngừng sử dụng trang web này. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn giữa các điều khoản và điều kiện địa phương cụ thể xuất hiện ở những nơi khác trên 855casino thì sau này sẽ được áp dụng.

Privacy Policy Help / FAQ Responsible
Copyright © 2013 855Casino. All rights reserved.